​Zen mindfulness: Fyra halvdagar

[English translation below]

Vad är mindfulness meditation? Det är en sinnesförfattning om hjälper oss fokusera på vad som händer just nu. Det är en sinnesförfattning som hjälper oss skiljer vad som är hälsosamt för oss från vad som gör oss stressade, arg och ängslig. Det är en sinnesförfattning som hjälper oss att uppleva glädje, inre frid, kärlek, vänlighet och medkänsla.

Den här kursen är lämplig för nybörjare samt människor med erfarenhet av mindfulness. Under kursen ska vi fokusera på fyra viktiga grundövningar:

  1. Mindfulness av kroppen – ni lär er att lyssna på kroppen och förstå kroppsliga signaler. Vi övar oss på gående meditation: “Varje steg är frid.” Vi lugnar ner och upplever harmoni i kroppen.
  2. Mindfulness av känslorna – ni lär er att hantera starka känslor och stress. “Du kan inte stilla vågorna men du kan lära dig att surfa.”
  3. Mindfulness av sinnet – Vi övar oss att stanna upp och stiga ur autopilot. “Att slå av på tempot är en stor del av det hela.” Ni lär er hur ni kan ta ett steg tillbaka och stanna upp gamla ohälsosamma vanor.
  4. Mindfulness av mentala föremål – Vi övar oss att hålla en mindfulness sinnesttämning när vi är med älsklingar, släktingar, kompisar och kollegor. Ni lär er metoder för att utveckla bättre förmåga att lyssna djupt på andra människor.

Citat av Jon Kabat-Zinn och Thich Nhat Hanh.

Vi övar oss på sittande meditation, gående meditation, kroppscanning, qigong och medvetna ätande. Fika ingår.

Fyra gånger på lördagar kl 10-13:  22/2, 1/3, 15/3, och 5/4.

Det finns platser kvar!

ShenDao Hälsocenter, Vretgränd 16, Uppsala. Kursavgift: 1100 SEK (950 SEK för studenter, pensionärer och sjukskrivna). Anmälan: 073 648 1386 eller erica (at) mind-body-wellness.se .

Varför Zen mindfulness? Mindfulness kommer från Buddhism. Under tusental år har mindfulness övats för att utveckla kärlek, glädje, medkänsla, att bygga på moral och att minimera lidande i världen. Mindfulness är mycket mer än bara en teknik för att träna sinnet och hantera smärta. Det är inte nödvändigt att bli Buddhistisk för att lära dig Zen mindfulness. De Zen mindfulness övningarna och undervisningar i den här kursen är rika metoder för att fördjupa mindfulness.

***************************************************************************************************
What is mindfulness meditation? It is a state of mind that helps us to focus on what is happening in the present moment. It is a state of mind that helps us to separate that which is wholesome from that which makes us stressed, angry and anxious. It is a state of mind that helps us to experience joy, inner peace, love, kindness and compassion.

This course is appropriate for newcomers as well as experienced practitioners of mindfulness. During the course, we will focus on four foundations of mindfulness:

  1. Mindfulness of the body – you learn to listen to the body and understand bodily signals. We practice walking meditation, “Each step is freedom.” We calm down and experience harmony in the body.
  2. Mindfulness of emotions – you learn how to manage difficult emotions and stress. “You can not stop the waves but you can learn how to surf.”
  3. Mindfulness of the mind – you learn the art of stopping and stepping off of our autopilot tendencies. “To slow down our pace is a big part of the whole.”
  4. Mindfulness of mental objects – we practice holding a mindful state of mind with friends, loved ones, family members and colleagues. You learn techniques for developing the capacity to listen deeply to others.

Quotes by Jon Kabat-Zinn and Thich Nhat Hanh.

We will practice sitting meditation, walking meditation, body scanning, qigong and eating meditation each time. Snacks, fruit and tea are included.

Four classes on Saturdays from 10am to 1pm: 22/2, 1/3, 15/3, and 5/4.

There are still spaces available in the course!

The location is ShenDao Hälsocenter, Vretgränd 16, Uppsala. Course fee: 1100 SEK (950 SEK for students, retired persons and persons on disability). Registration: 073 648 1386 or erica [at] mind-body-wellness.se .

Why Zen mindfulness? Mindfulness comes from Buddhism. For thousands of years, mindfulness has been practiced to develop love, joy, compassion, to build morality and to minimize suffering in the world. Mindfulness is much more than just a technique for training the mind and managing pain in the body. It is not necessary to be Buddhist to learn Zen mindfulness. The Zen mindfulness exercises and teachings in this course are rich methods for deepening mindfulness.